Radonmätning och radonbesiktning Stockholm

Om en långtidsmätning visar förhöjda radonhalter är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera exponeringen för denna farliga gas. En radonbesiktning på plats kan ge en detaljerad bild av radonhalterna och hjälpa till att identifiera nödvändiga åtgärder för att lösa problemet. I Stockholm finns möjlighet att genomföra radonmätning och radonbesiktning enkelt och effektivt. Eftersom radon är en hälsorisk, speciellt vid långvarig exponering, är det avgörande att följa de svenska gränsvärdena för radonhalt i bostäder. Det enda sättet att veta om en bostad har för höga radonhalter är genom att utföra en mätning. Strålskyddsmyndigheten rapporterar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. Detta gör det tydligt att åtgärder mot höga radonnivåer är av största vikt för att skydda vår hälsa.

Vid en radonbesiktning granskas huskonstruktionen och en noggrann genomgång av bostaden utförs för att upptäcka eventuella radonproblem. Radon kan tränga in i våra bostäder från olika källor som marken, byggmaterial och vatten. Därför genomförs en kontroll av ventilationen, sökning av läckor och mätning av gammastrålning från byggnaden. Efter genomgången ges rekommendationer om vilka saneringsåtgärder som behövs för att komma till rätta med problemet. Metoderna och kostnaden för radonsanering varierar beroende på vilken källa radonet kommer ifrån.

För att erhålla ett tillförlitligt resultat är det rekommenderat att utföra en radonmätning i bostaden under eldningssäsongen, som sträcker sig från oktober till april. För att få en korrekt mätning bör perioden vara minst två månader. Det finns flera olika metoder att använda vid mätning av radon, men den vanligaste metoden är att använda en specifik mätdosa. Det är möjligt att utföra mätningen själv och mätdosor kan beställas från ackrediterade företag och specialiserade mätlaboratorier som har erfarenhet av radonmätning.

Om en radonmätning visar på förhöjda halter är det viktigt att vidta åtgärder, men först krävs det att man undersöker källan. En professionell besiktningsman bör komma hem till dig och utföra en radonbesiktning för att undersöka radonhalterna på plats och därigenom kunna fastställa lämpliga åtgärder.

Relaterad information
Radonmätning villa
Langzeitmessung im Einfamilienhaus

Related Posts

© 2024 stockholmnordost.se - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress